100% собствено, органично произвдоство

Безплатна доставка за София

Елате и сами наберете зеленчуците

Очаквайте в следващата доставка пресен, зелен лук, расъл на слънце :)