100% собствено, органично произвдоство

Безплатна доставка за София

Елате и сами наберете зеленчуците

Снимки от градината с чушките, малко преди да станат готови за първия разнос - август 2016г..