100% собствено, органично произвдоство

Безплатна доставка за София

Елате и сами наберете зеленчуците

Патладжаните ни - снимките са от септември 2018г.