100% собствено, органично произвдоство

Безплатна доставка за София

Елате и сами наберете зеленчуците

Конна езда при нас - снимките са от септември 2016. Ако дойдете сами да наберете зеленчуците си може да пояздите страхотните ни кобили безплатно!