100% собствено, органично произвдоство

Безплатна доставка за София

Поръчайте, опитайте и платете, ако харесате

*Доставката на продуктите от всеки пакет се извършва от 01.04.2017до 30.10.2017 разпределени в не по-малко от 15 доставки